Alegerea de AUR pentru Râmnicu Vâlcea! #VicențiuMocanu

Program

Program
Politic Râmnicu Vâlcea

Măsuri Economice

Stimularea Economiei Locale

Atragerea și sprijinirea afacerilor, specializarea forței de muncă (implicit, marirea salariilor), dezvoltarea sectoarelor TURISM și IT.

Incentivarea pentru Afaceri: Atragerea de noi companii și sprijinirea celor locale pentru a dinamiza economia locala și a crește nivelul salarial.

Propunem implementarea unui program de granturi și facilități fiscale pentru atragerea de noi companii și susținerea extinderii celor existente, cu accent pe sectoarele  de producție, cele inovative și tehnologice, IT.

Specializarea Forței de Muncă: Crearea de ateliere și programe de formare profesională în colaborare cu companiile locale, pentru a alinia competențele forței de muncă cu nevoile pieței de lucru.

Locuri de Muncă: Focalizare pe dezvoltarea sectoarelor Horeca și producție, inclusiv printr-o campanie de promovare a turismului local și susținerea firmelor locale.

Tehnologie și Inovare: Înființarea unui hub informatic și a unei facultăți de stat specializată în IT și nu numai, pentru a stimula inovarea, a atrage și reține talentele în domeniul tehnologic în Oraș și în Județ.

Magazine Alimentare de Tip Unirea

Produse locale direct de la producători la prețuri accesibile, susținând economia și dezvoltarea sustenabilă.

Încurajarea deschiderii de magazine alimentare care să vândă produse locale direct de la producători, la prețuri accesibile.

Inițiativa "Magazine Alimentare de tip Unirea" are ca scop încurajarea deschiderii de magazine care să ofere produse locale direct de la producători, la prețuri accesibile. Acest demers nu doar că sprijină economia locală, dar contribuie și la dezvoltarea sustenabilă, asigurând accesul cetățenilor la alimente proaspete și de calitate. Implementarea include subvenții sau reduceri fiscale pentru magazinele care aderă la program, colaborări cu producătorii locali pentru asigurarea unui lanț de aprovizionare stabil, și campanii de conștientizare pentru încurajarea cumpărăturilor locale. Beneficiile sunt multiple: revitalizarea agriculturii și comerțului local, promovarea alimentației sănătoase și stimularea economiei prin circulația banilor în cadrul comunității.

Soluții pentru Reducerea Costurilor de Încălzire

Promovarea încălzirii prin metode ecologice și moderne pentru a scădea cheltuielile și a proteja mediul (folosirea hidrogenului, centrale prin cogenerare etc.).

Implementarea soluțiilor pentru reducerea costurilor de încălzire se concentrează pe promovarea metodelor ecologice și eficiente energetic, cum ar fi utilizarea hidrogenului verde și a surselor alternative de căldură. Această măsură politică urmărește să scadă cheltuielile gospodăriilor și să contribuie la protecția mediului. Se vor oferi subvenții pentru instalarea sistemelor eco-friendly de încălzire, inițierea de programe educaționale privind economisirea energiei și colaborarea cu companiile specializate în tehnologii inovatoare. Beneficiile includ un confort termic sustenabil, reducerea emisiilor de carbon și economii semnificative la facturile de încălzire pentru locuitori.

Infrastructura rutieră

Crearea de noi locuri de parcare și eliminarea taxelor de parcare pentru anumite categorii de persoane.

Revizuirea politicilor de parcare pentru a reduce sau elimina taxele, încurajând utilizarea mijloacelor de transport alternative.

Achiziția de microbuze pentru a fluidiza traficul si a reduce consumul de carburant si emisiile de CO2.

Măsuri Sociale

Sănătate Accesibilă 24/7

Centre Medicale Permanente pentru urgențe și consultații non-stop în cartiere.

Finanțarea din bugetul local a unui Centru Medical Permanent, disponibil non-stop pentru urgențe și consultații.

Implementarea unui Centru Medical Permanent disponibil 24/7 este vitală pentru asigurarea unei sănătăți accesibile în comunitate. Acest centru va oferi servicii neîntrerupte de urgență și consultații, facilitând accesul rapid și eficient la îngrijiri medicale pentru toți cetățenii. Acest pas reprezintă un angajament ferm către îmbunătățirea stării de bine a populației și garantarea unei rețele de sănătate responsive, adaptate nevoilor comunității. Implementarea sa necesită planificare detaliată și resurse dedicate, având potențialul de a transforma fundamental accesul la servicii medicale în oraș.

Transport public gratuit

Pentru elevi, studenți și pensionari, facilitând accesul la educație și mobilitate (menținerea facilităților actuale și extinderea acestora).

Implementarea transportului public gratuit pentru elevi, studenți și pensionari este un pas esențial în asigurarea accesibilității și egalității de șanse în cadrul comunității. Această măsură nu doar că ușurează povara financiară asupra familiilor și persoanelor în vârstă, dar încurajează și utilizarea mijloacelor de transport în comun, contribuind astfel la reducerea aglomerației și a poluării. Prin acest program, se vizează creșterea participării la procesul educațional și activitățile comunitare, facilitând mobilitatea urbană și rurală și sprijinind stiluri de viață sănătoase și sustenabile. Implementarea efectivă necesită colaborarea între autoritățile locale, companiile de transport și instituțiile educaționale, pentru a asigura o acoperire largă și acces facil la servicii pentru toate categoriile eligibile.

Centru Îngrijiri Paliative

Asistență de calitate pentru persoanele cu boli terminale.

Dezvoltarea unui centru de îngrijiri paliative pentru a oferi asistență medicală de calitate persoanelor cu boli terminale. Acest centru va oferi suport specializat, îngrijire și confort pacienților aflați în faze avansate ale bolii, asigurându-se că aceștia primesc tratamentele și atenția necesară într-un mediu respectuos și compasiv. Implementarea unui astfel de centru subliniază angajamentul față de demnitatea umană și îmbunătățirea calității vieții pacienților și a familiilor acestora.

Sprijin pentru Seniori

Beneficii fiscale și servicii sociale adaptate, înființare de noi cluburi de socializare.

Sprijin financiar pentru pensionarii cu pensia sub 2500 lei: scutirea de la plata taxelor aferente parcărilor, scutirea de la plata impozitului pentru locuințe precum și scutirea de la plata impozitelor pentru autoturismele cu privire la care exercita dreptul de proprietate

Înființarea de noi centre pentru pensionari, oferind servicii sociale și de recreere adaptate.

Oferirea transportului public gratuit.

Sprijin pentru Familiile Numeroase

Locuințe sociale și facilități fiscale.

Accelerarea construcției de locuințe sociale ANL pentru a oferi opțiuni de locuit accesibile și de calitate cu chirie 0 pentru famiile cu mai mult de 4 copii.

Scutim de impozit familiile cu mia mult de 3 copii pentru autovehicule, terenuri și locuinț

Ne propunem sa oferim împrumuturi avantajoase și garanții de stat familiilor cu mai mult de 3 copii pentru locuinț

Construire de noi locuințe pentru persoane care se reintegrează și provin din Casele de Copii.

Sprijin pentru Mame

Stimulent financiar pentru fiecare nou-născut (3.000RON), precum și alte facilități.

Potrivit datelor colectate în urma recensământului organizat în anul 2011, Municipiul Râmnicu Vâlcea are o populație de 98,776 locuitori. Cu toate acestea, în ultimii 10 ani, numărul de locuitori a înregistrat o scădere de 5,625 persoane, reprezentând o diminuare de 5.69% în comparație cu cifrele din recensământul organizat în anul 2011. Prin urmare, conform informațiilor obținute în anul 2022, populația municipiului Râmnicu Vâlcea este estimată la 93,151 locuitori. Dintre aceștia, grupa de vârstă cu cea mai mare populație este cea cuprinsă între 40 - 49 de ani, în care se regăsesc 15,277 de persoane, ceea ce reprezintă aproximativ 16.40% din totalul populației. Totodată, trebuie specificat faptul că intervalul de vârstă cuprins între 50 - 80+ ani reprezentând 38.376 persoane constituie 41.20% din populație, fapt care indică o populație cu o vârstă medie mai înaintată decât media națională.

De asemenea, conform publicației „Evenimente demografice în anul 2022”[1] editată în anul 2023 de către Institutul Național de Statistică:  „În profil teritorial, rata natalităţii s-a situat în anul 2022 între 10,1 născuţi-vii la 1000 locuitori în judeţul Suceava şi 5,7 născuţi-vii la 1000 locuitori în judeţul Caraş-Severin. Dintre judeţele cu o natalitate ridicată (peste 9 născuţi-vii la 1000 locuitori) se numără şi judeţele: Bistriţa-Năsăud, Ilfov şi Sălaj. Rate scăzute de natalitate (sub 7 născuţi-vii la 1000 locuitori) s-au înregistrat şi în judeţele Brăila, Galați, Gorj, Hunedoara, Mehedinţi, Neamţ, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea şi Vâlcea.”

Datele menționate anterior sunt esențiale pentru adaptarea serviciilor publice la nevoile în schimbare ale locuitorilor. Totodată, stimularea financiară a familiilor în sensul nașterii nou-născuților contribuie, în viitor, la beneficii manifestate pe toate segmentele comunității locale.

Având în vedere bugetul total al U.A.T. Municipiul Râmnicu Vâlcea aferent anului 2024 în cuantum total de 505.303.610. lei și ținând cont de scăderea natalității municipiului Râmnicu Vâlcea, propunem acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare nou născut din Râmnicu Vâlcea în valoare de 3000 lei.

[1] https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/evenimente_demografice_in_anul_2022.pdf

Soluții pentru Taximetriști

Îmbunătățirea serviciilor de taxi și fluidizarea traficului (regândirea întregului sistem de semaforizare).

Implementarea soluțiilor pentru taximetriști, inclusiv reglementări și facilități îmbunătățite pentru serviciile de taxi, precum și stații și zone de așteptare dedicate, alături de semaforizare eficientă pentru fluidizarea traficului, reprezintă măsuri esențiale pentru modernizarea transportului urban. Aceste inițiative vor îmbunătăți semnificativ experiența atât a șoferilor cât și a pasagerilor, contribuind la o circulație mai fluidă și la creșterea satisfacției clienților.

Program Revenire Diaspora | ROUNIT

Conectarea diasporei cu oportunitățile economice locale.

Proiectul ROUNIT își propune să creeze o punte de legătură eficientă între vâlcenii de pretutindeni și sectorul economic autohton. Rezultatele chestionărilor efectuate au arătat un interes reciproc puternic între comunitățile românești din străinătate și mediul de afaceri din România. ROUNIT dispune de o rețea capilară la nivel național de profesioniști conectați cu instituțiile publice locale – centrale și sistemul camerelor de comerț din România care oferă suport, consultanță și sprijin investitorilor români din străinătate și celor străini pentru dezvoltarea de noi afaceri, identificarea unor oportunități de business, accesarea de fonduri europene, ajutoare de stat sau fonduri guvernamentale, cercetare de piață, parteneriate publice sau private pentru dezvoltarea de afaceri.

Dacă în anul 2014, cu ocazia deschiderii Camerei de Comerț și Industrie a României în Italia declarăm că schimburile economice dintre România și Italia vor creste de la 13 miliarde la 20 de miliarde de euro până în anul 2020 (obiectiv aproape atins), putem spune că repatrierea capitalului românesc și a românilor din străinătate va creste PIB-ul României cu cel puțin douăzeci de procente până la sfârșitul anului 2026. ROUNIT este deja o realitate, acum depinde și de instituțiile statului român, consiliile județene și camerele de comerț să dorească valorificarea potențialului care îl reprezintă diaspora.

Parcuri pentru Animale de Companie

Spații de recreere sigure și amenajate.

Crearea de parcuri dedicate animalelor de companie, asigurând spații sigure și amenajate pentru recreere.

Crearea unui hotel pentru animale de companie

Refacerea retelei de canalizare

Modernizarea si extinderea retelei de canalizare pentru a imbunatati serviciile publice.

Anvelopări Corecte la Preț Accesibil

Inițierea unor programe de anvelopare eficientă din punct de vedere energetic, cu costuri accesibile pentru locuitori.

Măsuri Culturale și Educaționale

Educație Superioară

Înființarea unui centru universitar de stat (IT, inginerie, științe socio-umane).

Inițierea unui centru universitar de stat pentru a oferi acces la educație superioara de calitate direct în oraș.

Inițierea unui centru universitar de stat într-un oraș poate transforma semnificativ accesul la educație superioară și poate avea un impact profund asupra dezvoltării comunității. Acest demers urmărește să ofere studenților oportunitatea de a urma programe academice competitive, fără a fi nevoiți să se deplaseze în alte orașe, reținând astfel talentele locale și atrăgând studenți din alte regiuni. Beneficiile includ creșterea nivelului de educație, stimularea economiei locale prin cheltuielile studenților și potențialele parteneriate cu sectorul privat pentru cercetare și dezvoltare. Implementarea necesită colaborare între guvernul local, stat și instituțiile de învățământ superior, implicând finanțare inițială, alegerea programelor de studiu relevante pentru piața muncii locală și construirea infrastructurii necesare.

Dezvoltarea Turismului

Promovarea Râmnicului ca destinație turistică importantă la nivel național și în străinătate.

Promovarea Râmnicu Vâlcea ca destinație turistică și colaborarea cu universități pentru a stabili un centru universitar care să stimuleze economia și ocuparea forței de muncă.

Valorificarea patrimoniului cultural, monastic și natural al Râmnicu Vâlcea.

Continuarea organizării de festivaluri muzicale pentru atragerea tinerilor în Râmnicu Vâlcea.

Sprijin pentru Biserici

Susținerea rolului cultural și comunitar al bisericilor (subvenționarea cheltuielilor de funcționare, a gigacaloriei, renovarea lăcașelor de cult etc.).

Implementarea soluțiilor de sprijin pentru biserici implică acțiuni concrete pentru susținerea acestora în rolul lor comunitar și cultural. Această măsură poate include renovarea și întreținerea structurilor de încălzire ale bisericilor. Beneficiile sunt multiple: consolidarea coeziunii comunitare, prezervarea moștenirii culturale și oferirea unui sprijin consistent activităților sociale și educaționale desfășurate de instituțiile religioase. Implementarea necesită colaborare între administrația locală, comunitate și liderii religioși, asigurând transparența și eficacitatea acestor măsuri.

Vom oferi o reducere de preț la gigacalorie și pentru diverse lucrări de modernizare a tuturor bisericilor.

Modernizarea Centrului Orașului

Reamenajare pentru accesibilitate și atractivitate (zonă de promenadă, spații de divertisment și relaxare).

Reamenajarea centrului urban pentru a-l face mai accesibil și atractiv, îmbunătățind calitatea vieții cu spatii verzi și zone pietonale

Reamenajare faleza Olănești, inclusive prin deschiderea unei zone HoReCa

Infrastructura Sportivă

Sprijinirea activităților fizice și a echipelor locale (construirea unui nou stadion și a unei noi săli pentru sporturi).

Construirea unei noi săli de sport si a unui stadion, pentru a promova activitățile fizice și evenimentele sportive.

Încurajarea performantei Echipei de Fotbal locale de Prima Ligă si minifotbal, box, etc.

Investiții în infrastructura sportivă și parteneriate cu sectorul privat pentru a sprijini dezvoltarea unei echipe de fotbal și alte sporturi competitive.

AUR pentru
Orașele României

Scădem taxele pentru antreprenori coaliția toxică a crescut taxele pentru firmele românești

Guvernarea PSD-PNL, cu Ciolacu și Ciucă la conducere, a dat o lovitură grea antreprenorilor români. În loc să le ușureze povara, au apăsat și mai tare pe acceleratorul taxelor, sufocând firmele care sunt coloana vertebrală a economiei noastre.

AUR propune taxe pe veniturile firmelor de maxim 2% pentru cifra de afaceri până în 5 milioane de euro

În acest dezastru fiscal, propunerea Alianței pentru Unirea Românilor este de a limita taxele pe venitul firmelor la maxim 2% pentru afaceri cu o cifră de afaceri de până la 5 milioane de euro.

Este clar: actuala coaliție nu doar că a eșuat în a sprijini afacerile românești, dar a și demonstrat o lipsă crasă de respect față de cei care încearcă să construiască ceva în țara asta.

Câte o fabrică nouă în fiecare oraș din România au distrus fabricile țării, noi le reconstruim!

Guvernarea PSD-PNL a reușit să demoleze ce a mai rămas din industria românească, lăsând orașe întregi fără pulsul fabricilor care odinioară le dădeau viață. Au promis dezvoltare, dar au oferit doar ruine și șomaj. În acest peisaj dezolant, AUR vine cu o propunere concretă: să repornească motoarele industriale ale României prin fonduri nerambursabile și credite cu dobândă mică, garantate de stat, pentru a construi câte o fabrică în fiecare oraș.

AUR propune fonduri nerambursabile și dobânzi mici pentru antreprenori.

În timp ce actualii lideri politici s-au jucat cu viitorul nostru, AUR se angajează să reconstruiască, să repare daunele și să readucă speranța în inimile românilor. Este timpul să punem capăt erei distrugerii și să începem reconstrucția.

Școli și grădinițe noi aproape 1.000 de școli și grădinițe din România nu au toalete în clădire, peste 90% nu îndeplinesc condițiile minimale de funcționare.

Situația în care se află educația în România este de-a dreptul rușinoasă. Aproape 1.000 de școli și grădinițe fără toalete în interiorul clădirilor și peste 90% din instituțiile de învățământ care nu îndeplinesc nici măcar condițiile minimale de funcționare sunt dovada clară a neglijenței crase a guvernanților.AUR propune program pentru construcția de Școli și grădinițe noi

Copiii noștri sunt forțați să învețe în condiții care nu doar că le încalcă drepturile fundamentale, dar le și compromit viitorul.

În acest context degradant, AUR propune un program clar pentru construcția de școli și grădinițe noi, dotate corespunzător, care să ofere un mediu sigur și propice pentru educație.

Este o măsură esențială pentru a asigura că generațiile viitoare vor avea acces la educație de calitate, în spații demne de secolul în care trăim. Guvernarea actuală a eșuat lamentabil în a proteja și a investi în cel mai prețios resurs al nostru: copiii. Este timpul pentru o schimbare!

Mai mulți bani pentru români astăzi taxele pe munca salarială sunt de aproape 45% din venituri; românii muncesc trei din cinci zile pe săptămână pentru stat

Situația fiscală actuală este o povară imensă pentru românii care muncesc din greu zi de zi. Cu taxe pe munca salarială ajungând la aproape 45% din venituri, este revoltător să vezi că românii sunt forțați să lucreze trei din cinci zile pe săptămână doar pentru a-și plăti datoriile către stat.

AUR propune impozit de maxim 25% din salariu pentru ca românilor să le rămână mai mulți bani

Este un sistem care descurajează munca și inițiativa, lăsând în buzunarele oamenilor doar firimituri din rodul muncii lor.

În acest context, propunerea AUR de a reduce impozitul pe salariu la maxim 25% este nu doar binevenită, ci absolut necesară.

Această măsură ar însemna mai mulți bani în buzunarele românilor, mai multă libertate financiară și, în cele din urmă, un stimulent real pentru creșterea economică. Românii au nevoie de o schimbare care să respecte dreptul la un trai decent pentru toți românii.

Spitale noi și moderne guvernul României nu a construit nici un spital nou în 34 de ani dar au bani pentru pensii speciale

Este o rușine națională faptul că, în ultimii 34 de ani, guvernul României nu a reușit să construiască niciun spital nou, în timp ce fondurile par să curgă neîntrerupt spre pensiile speciale, un privilegiu pentru baroni, în detrimentul sănătății celor mulți.

Această neglijență crasă nu doar că a lăsat sistemul de sănătate într-o stare deplorabilă, dar a și pus vieți în pericol, demonstrând o lipsă alarmantă de priorități.

AUR propune un program național pentru construcția de spitale noi, județene

În acest context, propunerea AUR de a lansa un program național pentru construcția de spitale noi, județene, este mai mult decât o necesitate; este o problemă de viață și moarte.

Aceste spitale noi și moderne ar însemna acces la îngrijire medicală de calitate pentru toți românii, indiferent de regiunea în care locuiesc. Este timpul să punem capăt acestei indiferențe criminale și să investim în cel mai prețios bun al nostru: sănătatea.